Yılmaz Dilek

Yüksek İnşaat Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Sosyolog

İşletmeci

Öğretmen

İnşaat Bilirkişisi

Adalet Meslek Elemanı

Doktora Öğrencisi

Yılmaz Dilek

Yüksek İnşaat Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Sosyolog

İşletmeci

Öğretmen

İnşaat Bilirkişisi

Adalet Meslek Elemanı

Doktora Öğrencisi

Özgeçmiş
İş Tecrübeleri / Stajlar
2013-Devam
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB)
İnşaat Emlak Şubesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe bağlı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında 657. sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabii olarak 2013 yılından beri çalışmakta olup şu an 2. derece Teknik Hizmetler sınıfında kadrolu Yüksek İnşaat Mühendisi olarak görev yapmaktadır.

 

Aldığı Sorumluluklar

 • Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Yaptırılan inşaat ve tadilat işlerinin metrajını çıkarmak ve keşfini yapmak
 • Kurum içi resmi yazışmaları yapmak ve takibini sağlamak
 • Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Yapıların depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek
 • Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Onarımlar ve hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
2011-2012
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI Emlak ve İnşaat Müdürlüğü
Plan – Proje Bürosunda Hizmet alımı çerçevesinde Sözleşmeli İnşaat Mühendisi

T.C. Devlet Demiryolları Emlak ve İnşaat Müdürlüğü, Plan – Proje Bürosunda Hizmet alımı çerçevesinde Sözleşmeli Yüksek İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı.

 

Aldığı Sorumluluklar

 • Amirleri tarafından verilen görevleri, mevzuat çerçevesinde sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen, sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak zamanında yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
 • Devlet Demiryolları bünyesinde yaptırılan inşai faaliyetleri yerinde kontrol etmek
 • Yaptırılan inşaat ve tadilat işlerinin metraj ve keşfini yapmak
 • Kurum bünyesindeki lojman, gar, istasyonlardaki bakım, onarım, tadilatları tespit edip bu konudaki çalışmaları yürütmek
 • Kurum içi resmi yazışmaları yapmak ve takibini sağlamak
2007-2010
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Yapı Kontrol Müdürlüğünde
Sözleşmeli Bölge Mühendisi

Aldığı Sorumluluklar

 • Yapı ruhsatının alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol etmek
 • Ruhsatsız yapılan veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar hakkında üst makamlarına rapor sunmak
 • Sorumluluk alanındaki bölge ve mahallelerde rutin kontrollerini ve kaçak yapılaşma ve şikâyet konusunda gerekli işlemleri yapmak
 • Yapı Denetim Kanunu doğrultusunda inşaatların ve yapı denetim firmalarının işlemlerini kontrol etmek
 • İnşaatlara ait dosyalarda evrakların kontrolünü ve düzenini sağlamak
 • İnşaata ruhsat çıkmasından itibaren, inşaat tamamlanıncaya kadar inşaatın projeye uygunluğunu ve vize işlemlerini kontrol edip onay vermek

 

2006-2007
BÜYÜKŞEHİR YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
Kontrol İnşaat Mühendisi

Aldığı Sorumluluklar

 • Şantiyeye gidip inşaatın projeye uygunluğunu kontrol etmek
 • Projeye aykırı bir durum varsa bunu müteahhitte düzelttirmek, düzeltilmemesi halinde inşaatı durdurup gerekli raporları şirkete sunmak
 • İnşaatın aşamalarını takip etmek, bunun hakkında şirkete rapor sunmak
 • İnşaattaki beton dökümüne ve beton numunelerinin, döküm yerinde laboratuvar teknik elemanlarınca alınmasına gözetim ve nezaret etmek
 • Mevcut numune raporlarının ve inşaatla ilgili evrakların takibini yapıp belediyede vizeler için başvuruda bulunmak, eksikleri gidermek
2004-2005
STAR PLASTİK LTD. ŞTİ.
Planlama ve üretim mühendisi olarak (Arçelik’e plastik parça üretilen fabrikada planlama ve üretim mühendisi olarak görev yaptı.

Aldığı Sorumluluklar

 • Kendisine bağlı olarak çalışan yaklaşık 20 kişinin vardiya, nöbet ve çalışma planlarını düzenlemek
 • Haftalık hatta günlük olarak değişebilen üretim planlarına göre üretilmesi ve yetiştirilmesi gereken parçaların akışını düzenlemek, bunların eksiksiz olarak hazır olmasını sağlamak
 • Eksik olan hammadde ve malzemeler ile ilgili gereken birimleri bilgilendirmek ve bunların takibini yapmak
 • Üretim durumu ve stoklar hakkında periyodik olarak ayrıntılı raporlar çıkarmak
2003-2004
YALÇIN TEKNİK A.Ş.
NATO’ya bağlı uçak yakıt tankı inşaatında müşavir firma olan şirkette “müşavir mühendis” olarak görev yaptı.

Aldığı Sorumluluklar

 • NATO ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan şantiyede müteahhitte verilen işin şartnameye uygunluğunu kontrol etmek
 • Eksik veya yanlış yapılan kısımlarda müteahhitti ikaz edip doğru şekilde yapılmasını sağlamak ve bunun hakkında gereken birimleri haberdar etmek
 • İnşaatın ilerleyişi hakkında periyodik raporlar sunmak
 • Kontrol için gelen heyete durum hakkında sunum yapmak
2000
KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ – (STAJ)
Stajyer olarak yol inşaatında görev yaptı.

Aldığı Sorumluluklar

 • Batman – Siirt arasındaki asfalt çalışmalarını izlemek, bu yol çalışmalarının işleyişini takip edip, bunların işleyişini ve yapılan kontrolleri kaydetmek
1999
T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – (STAJ)
Kurum bünyesinde stajyer olarak görev yaptı.

Aldığı Sorumluluklar

 • T.P.A.O. sitesindeki tek katlı depo yapımındaki süreci izlemek ve inşaatın temelinin kazılmasından itibaren kaba inşaatının bitmesine kadar ki süreci takip altına alıp, inşaatın işleyiş raporunu çıkarmak
EĞİTİM
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mezun
Ahmet Yesevi Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
Dicle Üniversitesi
Devam
Dicle Üniversitesi
İnş. Müh. Yapı Anabilim Dalı Doktora (Tez Aşaması)
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mezun
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
Mezun
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mezun
Yıldız Teknik Üniversitesi
İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Siirt Üniversitesi
Mezun
Siirt Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon
Anadolu Üniversitesi
Mezun
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Adalet
Anadolu Üniversitesi
Mezun
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme
Harran Üniversitesi
Mezun
Harran Üniversitesi
Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği (4 yıl boyunca TEV Başarı Bursu)